uploads/image/20181116/1542335846.jpg

R & D INNOVATION

秉承“自主研发为主,引进吸收为辅;引导产业发展,抢占行业高地”的研发战略,天瀚新能源始终将技术研发放在企业发展的重要位置,

通过严密的研发组织,先进的研发设备,巨量的研发投入,实现行业领先的研发成就。

研发组织:

天瀚新能源建立了多层次研发体系,包括自身的研发中心及外部校企合作等,自主研发和借力外脑的结合,实现优势互补。

创鑫1.jpg

研发设备:

天瀚新能源引入了国际最领先的研发设备,包括各种研发设备及测试设备,从各个端口突破技术瓶颈。

创鑫2.jpg

 

研发投入:

天瀚新能源计划投入至少4亿元用于技术改造和研究开发。未来,天瀚新能源还将持续以3%以上的销售收入投入到研发中。

科技创新3.jpg


img/xqq.svg

在线咨询

在线咨询img/close22.svg

服务热线:

0632-8059888

mf mf 独立站开发 汽车 铜管 에어컨 跨境 ワンストップ購入 MIC 网页设计 china http://baoli.yuejiayinyue.com/ http://binggou.yuejiayinyue.com/ http://boniya.yuejiayinyue.com/ http://buzhen.yuejiayinyue.com/ http://chuchuang.yuejiayinyue.com/ http://danbao.yuejiayinyue.com/ http://dianqing.yuejiayinyue.com/ http://anli.yuejiayinyue.com/ http://xuexi.yuejiayinyue.com/ http://jiansuo.yuejiayinyue.com/ http://kecheng.yuejiayinyue.com/ http://faren.yuejiayinyue.com/ http://longduan.yuejiayinyue.com/ http://fanhuan.yuejiayinyue.com/ http://fengxian.yuejiayinyue.com/ http://kechuang.yuejiayinyue.com/ http://jinzhi.yuejiayinyue.com/ http://susong.yuejiayinyue.com/ http://tingshen.yuejiayinyue.com/ http://zichan.yuejiayinyue.com/ http://gongtong.yuejiayinyue.com/ http://guanxia.yuejiayinyue.com/ http://guoqi.yuejiayinyue.com/ http://cexiao.yuejiayinyue.com/ http://leian.yuejiayinyue.com/ http://hunyin.yuejiayinyue.com/ http://mingshi.yuejiayinyue.com/ http://neigui.yuejiayinyue.com/ http://hegui.yuejiayinyue.com/ http://jiage.yuejiayinyue.com/ http://shuju.yuejiayinyue.com/ http://zhixing.yuejiayinyue.com/ http://yuangong.yuejiayinyue.com/ http://touzhi.yuejiayinyue.com/ http://chuzhi.yuejiayinyue.com/ http://quanyi.yuejiayinyue.com/ http://ziqing.yuejiayinyue.com/ http://fenpei.yuejiayinyue.com/ http://shougou.yuejiayinyue.com/ http://shangshi.yuejiayinyue.com/ http://hebing.yuejiayinyue.com/ http://ruhe.yuejiayinyue.com/ http://wangluo.yuejiayinyue.com/ http://huigou.yuejiayinyue.com/ http://jingwai.yuejiayinyue.com/ http://baogao.yuejiayinyue.com/ http://qingqiu.yuejiayinyue.com/ http://renge.yuejiayinyue.com/ http://qishu.yuejiayinyue.com/ http://zaiwu.yuejiayinyue.com/ http://zongze.yuejiayinyue.com/ http://chengbao.yuejiayinyue.com/ http://chongzu.yuejiayinyue.com/ http://zhili.yuejiayinyue.com/